Atestowane i specjalistyczne opakowania transportowe

Opakowania - Materiał zakaźny kat. A (Kl. 6.2)

Opakowanie składa się z trzech części

Przeznaczone do transportu wszystkich typów materiałów biologicznych kategorii A (UN2814 / UN2900 – Klasa 6.2)

Do opakowania dołączona etykieta zagrożenia Klasa 6.2 oraz mata absorpcyjna

Zgodne z obowiązującymi przepisami IATA, ICAO, IMDG, ADR, RID

Opakowanie zewnętrzne z certyfikatem UN4GU