Atestowane i specjalistyczne opakowania transportowe

Produkcja opakowań

Produkujemy opakowania tekturowe:

Klapowe -
opakowania wykonane z maszyn przestawnych bez konieczności użycia wykrojników wg wzornika Fefco 201

Fasonowe - wykonywane metodami wykrawania przy użyciu wykrojników

Specjalizujemy się też w produkcji opakowań z certyfikatem UN do transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR, DGR, IMDG, RID

 

Do produkcji naszym opakowań używamy tekturę falistą od najlepszych wyselekcjonowanych dostawców.

Tektura falista składa się z zewnętrznych gładkich warstw arkuszy papieru oraz wewnętrznych pofałdowanych arkuszy.

Do produkcji opakowań używa się różne rodzaje tektury falistej, które różnią się od siebie specyfikacją techniczną i co jest z tym związane praktycznymi właściwościami.

Używane przez nas tektury możemy sklasyfikować między innymi według:

GRAMATURY:
np. 350 g/m2, 400 g/m2 , 600 g/m2, 800 g/m2 i.t.p

TYP POKRYCIA:
szare
jednostronnie białe
dwustronnie białe

ILOŚĆ WARSTW:
3-warstwowe
4-warstwowe – na specjalne zamówienie
5-warstwowe
7-warstwowe

WYSOKOŚĆ FALI:
Fala „B”
Fala „C”
Fala „E” – mikrofala
Fala „F”

BUDOWA TEKTURY

A-      Wysokość fali
B-      Długość fali

TEKTURA TRZYWARSTWOWA

To trzy arkusze papieru: dwa zewnętrzne i wewnętrzny zwany falą.
oferujemy opakowania o gramaturze tektury od 270 g/m2 do 595 h/m2Fala E – mikrofala
wysokość fali ok. 2 mm
Oferowana przez nas gramatura tektury: od 270 g/m2 do 396 g/m2

Fala B
wysokość fali ok. 2,5-3 mm
Oferowana przez nas gramatura tektury: od 280 g/m2 do 565 g/m2

Fala C
wysokość fali ok. 3-4 mm
Oferowana przez nas gramatura tektury: od 350 g/m2 do 595 g/m2

TEKTURA PIECIOWARSTWOWA

To pięć arkuszy papieru: dwa zewnętrzne płaskie i jeden w środku oraz dwa wewnętrzne zwane falą.
oferujemy opakowania o gramaturze tektury od 270 g/m2 do 595 h/m2

 

Fala mieszana EB
wysokość fali ok. 5 mm
Oferowana przez nas gramatura tektury: od 490 g/m2 do 802 g/m2

Fala mieszana BC
wysokość fali ok. 6-7 mm
Oferowana przez nas gramatura tektury: od 480 g/m2 do 1450 g/m2

Oferujemy też opakowania z tektury z falą mieszaną EB, EC i EE


TEKTURA SIEDMIOWARSTWOWA

To siedem arkuszy papieru: dwa zewnętrzne płaskie i dwa w środku oraz trzy wewnętrzne zwane falą.
 

 

Tektura z wysoką falą ma lepsze właściwości sprężyste i większą sztywność, a opakowania z niej wykonane zwykle lepiej chronią towar. Tektura z niską falą ma natomiast zdecydowanie większą odporność na zgniatanie płaskie (FCT) i przez to jest odporniejsza na uderzenie, przebicie oraz lepiej nadaje się do zadrukowania.

 

Badania Tektury 

Test BCT (Box Compression Test) 
 Jest to metoda badania odporności na ściskanie gotowego, uformowanego pudła. Metoda ta pozwala określić:

  • maksymalny nacisk jaki jest w stanie wytrzymać gotowe pudło,
  • ilość warstw, w jakich pudła z zawartością mogą być składowane.

Badane pudło, umieszcza się pomiędzy dwiema płytami ściskającymi. W przypadku testu ściskania zwiększa się nacisk płyt, aż do momentu wystąpienia odkształceń powodujących utratę wytrzymałości. W przypadku testu składowania aplikuje się określony nacisk na określony czas lub do momentu wystąpienia odkształceń.

Test BCT jest bardzo dobrą metodą optymalizacji kosztów opakowania. Okazuje się, że z tych samych rodzajów papieru można uzyskać pudła o różnych wartościach wytrzymałościowych. Decydujące znaczenie ma technologia produkcji tektury. Optymalne opakowanie to takie, które wymaganą wytrzymałość {BCT} uzyskuje po jak najniższych kosztach.


Test FCT (Flat Crush Test) 
 
Okrągłą próbkę tektury umieszcza się płasko pomiędzy płytami ściskającymi. Nacisk zwiększa się do momentu wystąpienia odkształcenia fali. Wyniki podawane są w kiloPascalach (kPa). Metodę tą stosuje się do badania tektury dwu- i trójwarstwowej. Nie stosuje się w przypadku tektury pięciowarstwowej.

Parametr FCT wpływa na odporność zna zgniatanie tektury np. na maszynach przetwórczych. Im jest większy, tym uszkodzenie konstrukcji tektury podczas jej obróbki jest trudniejsze. W przypadku ewentualnego uszkodzenia konstrukcji tektury (zgniecenia fali) następuje drastyczne obniżenie jej wytrzymałości.Test ECT (Edgewise Crush Test) 
 

Test ten określa wytrzymałość tektury falistej przy nacisku na krawędź. Prostokątną próbkę ustawia się pionowo w taki sposób, aby kierunek nacisku odpowiadał rzeczywistemu kierunkowi obciążenia w gotowym opakowaniu. Próbka jest ściskana do momentu wystąpienia odkształceń powodujących utratę wytrzymałości. Wyniki podaje się w kiloNewtonach na metr (kN/m).

Badanie wytrzymałości tektury a) FCT b) ECT
(strzałka wskazuje kierunek działania siły)

Wytrzymałość na przepuklenie

W teście tym badana jest maksymalna wytrzymałość pojedynczego arkusza papieru lub tektury na nacisk działający prostopadle do jego powierzchni. Oznaczenie odporności na przepuklenie polega na działaniu równomiernie wzrastającego nacisku na jedną stronę powierzchni próbki i określeniu wartości, przy której próbka pęka. Wyniki podawane są w kiloPascalach (kPa).

Podczas transportu oraz magazynowania powierzchnie pudeł poddawane są różnorakim naciskom, zarówno wewnętrznym, ze strony zapakowanych produktów, jak i zewnętrznym. Im większa odporność na przepuklenie tektury użytej do produkcji opakowania, tym mniejsza możliwość uszkodzenia pudła i zapakowanych produktów.

Test wchłaniania wody - Metoda Cobb'a

Metoda Cobb'a pozwala określić podatność papieru lub tektury na wchłanianie wody. Próbka poddawana jest działaniu wody przez ustalony okres. Przed i po doświadczeniu próbka jest dokładnie wyważona. Wzrost masy służy do wyznaczenia poziomu wchłaniania. Jednostka pomiaru - Cobb - określa ilość wody wchłoniętej przez 1m2 badanego papieru lub tektury w określonym czasie.


Poziom wchłanialności wody jest bardzo ważnym parametrem. Woda (wilgoć) znacznie osłabiają wytrzymałość papieru, a tym samym tworzonych z niego opakowań. Ocenia się, że przy 1% wzroście zawartości wilgoci tektura falista traci do 10% swej wytrzymałości. Wilgoć powoduje również odkształcenia tektury. Źródłem wilgoci może być sam produkt, np. świeża żywność lub otoczenie, w którym funkcjonują opakowania.

Wilgotność względna powietrza, a właściwości tektury falistej w temperaturze 20°C.